תגרים (Challenge)

לעיתים קרובות קשה לקבוע בוודאות גמורה אם המטופל אכן אלרגי לחומר מסוים או לא. הסיבות לכך רבות וכוללות לעיתים סיפור קליני לא מספיק ברור או תוצאות גבוליות בתבחיני העור או בבדיקת הדם לאלרגנים שונים. על מנת לקבוע בוודאות האם המטופל אלרגי או לא לחומר מסוים, יש לבצע פעולה הנקראת תגר. תגר הוא מתן מבוקר של החומר החשוד כאלרגי למטופל.

בדרך כלל, התגר יבוצע במידה ויש סבירות גבוהה שהאלרגיה חלפה וכבר אינה קיימת. מטרתו העיקרית של התגר היא לאתר אלרגיות שחלפו ולאפשר למטופלים שאינם אלרגים עוד לחזור ולהחשף לאלרגן אליו היו אלרגים בעבר (לדוגמא, לחזור לאכול מאכלים שהיו צריכים להמנע מהם). ניתן לבצע תגרים לחומרים שונים כאשר השכיחים שביניהם הם סוגי מזון ותרופות.

בחלק מהמקרים של אלרגיה למזון ניתן לבצע תגר במינון נמוך על מנת לוודא שהמטופל יכול לאכול מזונות המסומנים כ”עלול להכיל” מזון אלרגני. בתגרים אילו לא נחשפים לכמויות גדולות של המזון אך כן אוכלים כמות כזו שמאפשרת חשיפה בטוחה למזונות העלולים להכיל כמות קטנה של המזון האלרגני.

מכיוון שהתגר הוא תהליך הטומן בחובו סיכון לתגובה אלרגית משמעותית יש לבחור בקפידה את אלו המתאימים לעבור תגר ולבצע זאת רק במרפאות המצויידות באמצעי טיפול והחייאה למקרה בו מתרחשת תגובה אלרגית. חשוב להקפיד לא להגיע לביצוע תגר כאשר ישנה מחלה אחרת פעילה כגון אסטמה, מחלת לב או מחלה זיהומית המלווה בחום או קושי בתפקוד.

תגרים (Challenge)

לעיתים קרובות קשה לקבוע בוודאות גמורה אם המטופל אכן אלרגי לחומר מסוים או לא. הסיבות לכך רבות וכוללות לעיתים סיפור קליני לא מספיק ברור או תוצאות גבוליות בתבחיני העור או בבדיקת הדם לאלרגנים שונים. על מנת לקבוע בוודאות האם המטופל אלרגי או לא לחומר מסוים, יש לבצע פעולה הנקראת תגר. תגר הוא מתן מבוקר של החומר החשוד כאלרגי למטופל.

בדרך כלל, התגר יבוצע במידה ויש סבירות גבוהה שהאלרגיה חלפה וכבר אינה קיימת. מטרתו העיקרית של התגר היא לאתר אלרגיות שחלפו ולאפשר למטופלים שאינם אלרגים עוד לחזור ולהחשף לאלרגן אליו היו אלרגים בעבר (לדוגמא, לחזור לאכול מאכלים שהיו צריכים להמנע מהם). ניתן לבצע תגרים לחומרים שונים כאשר השכיחים שביניהם הם סוגי מזון ותרופות.

בחלק מהמקרים של אלרגיה למזון ניתן לבצע תגר במינון נמוך על מנת לוודא שהמטופל יכול לאכול מזונות המסומנים כ”עלול להכיל” מזון אלרגני. בתגרים אילו לא נחשפים לכמויות גדולות של המזון אך כן אוכלים כמות כזו שמאפשרת חשיפה בטוחה למזונות העלולים להכיל כמות קטנה של המזון האלרגני.

מכיוון שהתגר הוא תהליך הטומן בחובו סיכון לתגובה אלרגית משמעותית יש לבחור בקפידה את אלו המתאימים לעבור תגר ולבצע זאת רק במרפאות המצויידות באמצעי טיפול והחייאה למקרה בו מתרחשת תגובה אלרגית. חשוב להקפיד לא להגיע לביצוע תגר כאשר ישנה מחלה אחרת פעילה כגון אסטמה, מחלת לב או מחלה זיהומית המלווה בחום או קושי בתפקוד.

דילוג לתוכן